Chat qua facebook

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1: 63A, Đường Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 0909 342 881 - 0913 592 881

Email: theulongphung@gmail.com

Giá: 470.400 VNĐ

Mã sản phẩm: DLH-223125

Nhà sản xuất: TRANH THÊU DIA LIAN HUA

Kích thước: 195*89

Lượt xem: 39

DLH-223163		流水生财   Lưu Thủy Sinh Tài	3D	72 TỆ

DLH-223163 流水生财 Lưu Thủy Sinh Tài 3D 72 TỆ

%

Kích thước: 134*81

Giá đã giảm: 327.600 VNĐ

Chi tiết

DLH-223158		一帆风顺 Thuận Buồm Xuôi Gió 	3D	46 TỆ

DLH-223158 一帆风顺 Thuận Buồm Xuôi Gió 3D 46 TỆ

%

Kích thước:125*55

Giá đã giảm: 209.300 VNĐ

Chi tiết

DLH-223156		迎客松   Tùng Nghênh Khách	3D	67	TỆ

DLH-223156 迎客松 Tùng Nghênh Khách 3D 67 TỆ

%

Kích thước:149*75

Giá đã giảm: 304.850 VNĐ

Chi tiết

DLH-223153		  Lưu Thủy Sinh Tài	3D		63	TỆ

DLH-223153 Lưu Thủy Sinh Tài 3D 63 TỆ

%

Kích thước:125*72

Giá đã giảm: 286.650 VNĐ

Chi tiết

DLH-223152	 Thuận Buồm Xuôi Gió	3D		60	TỆ

DLH-223152 Thuận Buồm Xuôi Gió 3D 60 TỆ

%

Kích thước:120*75

Giá đã giảm: 273.000 VNĐ

Chi tiết

DLH-223149		家和万事兴 Gia Hòa Vạn Sự Hưng	3D		48	TỆ

DLH-223149 家和万事兴 Gia Hòa Vạn Sự Hưng 3D 48 TỆ

%

Kích thước:110*60

Giá đã giảm: 218.400 VNĐ

Chi tiết

DLH-223148	 Phú Qúy Bình An	3D		47	TỆ

DLH-223148 Phú Qúy Bình An 3D 47 TỆ

%

Kích thước:130*50

Giá đã giảm: 213.850 VNĐ

Chi tiết

DLH-223147	  Lưu Thủy Sinh Tài	3D		90	TỆ

DLH-223147 Lưu Thủy Sinh Tài 3D 90 TỆ

%

Kích thước:165*89

Giá đã giảm: 409.500 VNĐ

Chi tiết