Chat qua facebook

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1: 63A, Đường Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 0909 342 881 - 0913 592 881

Email: theulongphung@gmail.com

Giá: 142.800 VNĐ

Mã sản phẩm: DLH-88945

Nhà sản xuất: TRANH THEU DIE LIAN HUA

Kích thước: 73×63

Lượt xem: 139

DLH-223233		 Long Phụng Sum Vầy	3D		45	TỆ

DLH-223233  Long Phụng Sum Vầy 3D 45 TỆ

%

Kích thước:101*56

Giá đã giảm: 189.000 VNĐ

Chi tiết

DLH-223228		Phúc Lộc Thọ	3D		45 TỆ

DLH-223228 Phúc Lộc Thọ 3D 45 TỆ

%

Kích thước:120*51

Giá đã giảm: 189.000 VNĐ

Chi tiết

DLH-223226		 Thuận Buồm Xuôi Gió	3D		41 TỆ

DLH-223226 Thuận Buồm Xuôi Gió 3D 41 TỆ

%

Kích thước:110*50

Giá đã giảm: 172.200 VNĐ

Chi tiết

DLH-223224		Gia Hòa Vạn Sự Hưng	3D		38 TỆ

DLH-223224 Gia Hòa Vạn Sự Hưng 3D 38 TỆ

%

Kích thước:110*45

Giá đã giảm: 159.600 VNĐ

Chi tiết

DLH-223222		Tiền Vô Như Nước 	3D		33	TỆ

DLH-223222 Tiền Vô Như Nước 3D 33 TỆ

%

Kích thước:100*50

Giá đã giảm: 138.600 VNĐ

Chi tiết

DLH-223214		Cửu  Ngư Quần Hội	3D	54	TỆ

DLH-223214 Cửu Ngư Quần Hội 3D 54 TỆ

%

Kích thước: 120*65

Giá đã giảm: 226.800 VNĐ

Chi tiết

DLH-223213		Tiền Vô Như Nước 	11CT		56	TỆ

DLH-223213 Tiền Vô Như Nước 11CT 56 TỆ

%

Kích thước:150*65

Giá đã giảm: 235.200 VNĐ

Chi tiết

DLH-223211		Cửu  Ngư Quần Hội	3D		50	TỆ

DLH-223211 Cửu Ngư Quần Hội 3D 50 TỆ

%

Kích thước:130*65

Giá đã giảm: 210.000 VNĐ

Chi tiết

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!
Hotline: 0909 342 881 - 0913 592 881

0909 342 881

0913 592 881