Chat qua facebook

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1: 63A, Đường Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 0909 342 881 - 0913 592 881

Email: theulongphung@gmail.com

Giá: 304.850 VNĐ

Mã sản phẩm: DLH-89016

Nhà sản xuất: TRANH THÊU DIE LIAN HUA

Kích thước: 131*64

Lượt xem: 132

DLH-223177		 Quan Thế Âm	3D		23 TỆ

DLH-223177 Quan Thế Âm 3D 23 TỆ

%

Kích thước:44*60

Giá đã giảm: 104.650 VNĐ

Chi tiết

	DLH-223175	观音 Quan Thế Âm	3D		23	TỆ

DLH-223175 观音 Quan Thế Âm 3D 23 TỆ

%

Kích thước:44*60

Giá đã giảm: 104.650 VNĐ

Chi tiết

DLH-223174		Lễ Tạ ơn 	3D		27	TỆ

DLH-223174 Lễ Tạ ơn 3D 27 TỆ

%

Kích thước:48*68

Giá đã giảm: 122.850 VNĐ

Chi tiết

DLH-223173		佛 Phật	3D		32	TỆ

DLH-223173 佛 Phật 3D 32 TỆ

%

Kích thước:80*55

Giá đã giảm: 145.600 VNĐ

Chi tiết

DLH-223172		佛 Phật	3D		36 TỆ

DLH-223172 佛 Phật 3D 36 TỆ

%

Kích thước:90*55

Giá đã giảm: 163.800 VNĐ

Chi tiết

DLH-223171		观音 Quan Thế Âm	3D		29	TỆ

DLH-223171 观音 Quan Thế Âm 3D 29 TỆ

%

Kích thước:70*50

Giá đã giảm: 131.950 VNĐ

Chi tiết

DLH-223170		观音 Quan Thế Âm	3D		27  TỆ

DLH-223170 观音 Quan Thế Âm 3D 27 TỆ

%

Kích thước:76*43

Giá đã giảm: 122.850 VNĐ

Chi tiết

DLH-223168	 Lễ Tạ ơn 	3D		33	TỆ

DLH-223168 Lễ Tạ ơn 3D 33 TỆ

%

Kích thước:85*50

Giá đã giảm: 150.150 VNĐ

Chi tiết