Chat qua facebook

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1: 63A, Đường Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 0909 342 881 - 0913 592 881

Email: theulongphung@gmail.com

Giá: 15.120 VNĐ

Mã sản phẩm: X8221

Nhà sản xuất: TRANH THÊU XX

Kích thước: 68*43

Lượt xem: 70

X8212	106.TỆ

X8212 106.TỆ

%

Kích thước:43*68

Giá đã giảm: 148 VNĐ

Chi tiết

X8210		78.TỆ

X8210 78.TỆ

%

Kích thước:55*35

Giá đã giảm: 109 VNĐ

Chi tiết

X8209			89.TỆ

X8209 89.TỆ

%

Kích thước:60*39

Giá đã giảm: 124 VNĐ

Chi tiết

X8208		126. TỆ

X8208 126. TỆ

%

Kích thước:78*47

Giá đã giảm: 176 VNĐ

Chi tiết

X8206		39*51	78 tệ

X8206 39*51 78 tệ

%

Kích thước: 109,200

Giá đã giảm: Liên hệ

Chi tiết

X8224		99.TỆ

X8224 99.TỆ

%

Kích thước:60*47

Giá đã giảm: 13.860 VNĐ

Chi tiết

X8223	ĐONG HỒ		108.TỆ

X8223 ĐONG HỒ 108.TỆ

%

Kích thước:68*43

Giá đã giảm: 15.120 VNĐ

Chi tiết

X8222		86. TỆ

X8222 86. TỆ

%

Kích thước:55*43

Giá đã giảm: 12.040 VNĐ

Chi tiết